สวัสดีครับ ชาวบล็อค Professional Real Estate Agent

     วันนี้ขออนุญาติหยิบบทความดี ๆ มาฝาก สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อ หรือเช่า บ้าน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ หรือที่อยู่อาศัยประเภทอื่น ๆ ผ่าน ตัวแทน หรือ นายหน้า และนายหน้าก็มีให้เลือกใช้บริการอยู่หลายรายในประเทศ แต่ เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่าควรจะลือกใช้บริการกับเจ้าไหนดี เอาอะไรเป็นตัววัด หรือถ้าใช้แล้วจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร…

ถึงตรงนี้ท่านที่สนใจ ลองอ่านบทความข้างล่างนี้เพื่อไขข้อข้องใจของท่านกับ

“การเลือกนายหน้า”

ในปัจจุบันท่านที่ต้องการขายบ้านมีทางเลือกที่จะทำการขายอยู่ 3 วิธีคือ

1. ทำการขายด้วยตนเอง
2.จ้างบริษัทรับจ้างทำการโฆษณา ทำโฆษณาขายให้ โดยให้ผู่ซื้อติดต่อมาที่เจ้าของโดยตรง
3. เรียกให้บริษัทนายหน้ามาทำการขายให้ เช่น บริษัท Acute Realty จำกัด

ซึ่งในแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียเราพอจะสรุปได้ตามตาราง

การเลือกนายหน้า

การเลือกนายหน้า

จากตารางท่านจะเห็นว่าการทำ

การขายด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะจ้างให้บริษัททำการโฆษณาให้หรือไม่จะมีข้อดีแน่ๆ ข้อเดียวคือ ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียแค่ค่าจ้างโฆษณาจำนวนหนึ่ง

แต่ขบวนการทั้งหมดที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อนั้นท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งสิน ซึ่งสิ่งที่ท่านจะต้องทำเหล่านี้ด้วยแต่เปลืองเวลาของท่าน และท่านจะต้องเสียโอกาสในการที่จะได้ไปทำกิจกรรมอื่นๆ ท่านต้องมาคอยเฝ้าเพื่อจะเปิดบ้านให้ผู้สนใจดูตลอดเวลา

ส่วนในเรื่องที่คิดเองว่าจะเป็นข้อดี เช่น ขายเองทำให้ได้ราคาสูงสุดและคาดว่าสามารถหว่านล้อมให้ผู้สนใจซื้อเชื่อท่านได้นั้น ขอเรียนชี้แจ้งว่า การตั้งราคาขายนั้นเนื่องจากผู้ขายมิได้มีอาชีพทางด้านนี้โดยตรง แนวคิดในการตั้งราคาของท่านก็จะมาจากหลักของต้นทุนซื้อบวกกับค่าตกแต่งพร้อมดอกเบี้ยที่เสียไป

ในเรื่องการหว่านล้อมนั้นเราขอเรียนว่าปกติผู้ซื้อจะไม่เชื่อตามคำบอกจากผู้ขายฝ่ายเดียวเท่านั้น ผู้ซื้อจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วนำมาประมวลเปรียบเทียบจึงจะได้ ราคาตั้งซื้อ

ดังนั้นในตอนนี้เบื้องต้นท่านต้องชั่งน้ำหนักดูก่อนว่า ท่านจะเลือกทางใดระหว่าง ทำการขายด้วยตนเอง หรือ จะให้บริษัทนายหน้าอย่างเรามาดำเนินการขายให้

โอกาสต่อไปเราค่อยมาดูกันว่าถ้าจะเลือกนายหน้าจะเลือกนายหน้าแบบใด

การเลือกนายหน้า

การเลือกนายหน้า

เรียบเรียงโดย : คุณ มิตรภาพ สิทธิชัยณรงค์