จากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด ทำให้พี่น้องชาวไทยหลายพื้นที่ ประสบปัญหาไร้ที่อยู่อาศัย และขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ทางเว็บไซต์ AcuteRealty.com จึงขอเป็นสื่อกลางในการเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้
สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม สามารถนำสิ่งของเข้ามาบริจาคได้ที่
– บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด อาคาร แอล. พี. เอ็น. ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่ ชั้น 15 โทร.02-285-4645
– หรือที่สาขาสุขุมวิทพลัส โทร.02-713 5074

สิ่งของที่ท่านร่วมบริจาคจะถึงมือของผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย