นายหน้า ดีดี

Blood Donation

Advertisements

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ทางบริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด ได้นำพนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ. สภากาชาดไทย

Advertisements

Advertisements